Ellen Weijand van Travel Inventive wil haar dromen graag realiseren met een beetje hulp…

Eerste Duik in het diepe ‘Denktank’ levert inspiratie, vragen en ideeën op

 

Hoe breng ik mijn droom en visie tot leven in het team? Hoe bouw ik mijn organisatie om naar meer zelfsturende teams? En hoe zet ik de juiste stappen van klantgestuurd naar ‘product leadership’-gestuurd? Onder meer deze business-vragen stonden centraal tijdens de eerste editie van de Duik in het diepe ‘Denktank’ van Directeuren Netwerk die op 16 mei plaatsvond in Breda. Ellen Weijand, eigenaar/oprichter van Travel Inventive stond daarbij in het middelpunt van de belangstelling. Zij wil haar droom realiseren en kon wel wat hulp, adviezen en tips van mede-ondernemers gebruiken die ervaring hebben met organisatie- en cultuurveranderingen. “Het was heel leuk om te doen. Inspirerend en enerverend. Het heeft enkele ideeën, maar ook vragen opgeleverd”, aldus Ellen.

 

Ellen staat al twintig jaar aan het roer van Travel Inventive. Haar organisatie organiseert meerdaagse schoolreizen naar het buitenland. Het bedrijf heeft een gezonde basis gecreëerd, maar Ellen wil over een paar jaar ook nog ‘houdbaar’ zijn. Het roer moet dus om. “Mijn droom is impactvolle schoolreizen te organiseren of liever regisseren, waarbij het meer moet draaien om de persoonlijke ontwikkeling van jongeren. Een reisje Rome moet meer zijn dan een reisje Rome. Ik wil meer bewustzijn creëren onder de deelnemers. Jongeren moeten zich afvragen waarom ze iets leuk vinden, waarom ze bepaalde keuzes maken. Meer tijd vrijmaken voor zelfreflectie. Dit alles vraagt ook om een organisatie waar medewerkers naast hun eigenlijke functie meer bezig zijn met hun persoonlijke, inhoudelijke rol en daaraan invulling geven. Hun specialistische kennis moet meer tot uitdrukking komen. Van mijn medewerkers verlang ik dan ook meer eigen verantwoordelijkheden. Dat vraagt om eigenaarschap en zelfsturende teams.”

 

Waarom, waarom, waarom?

Het veranderen van de organisatie naar zelfsturende teams, en van klantgestuurd naar product leadership-gestuurd, vraagt wel wat tijd. “Ik had ook niet de illusie dat dat even in een middagje ‘denktanken’ geregeld zou zijn”, zegt Ellen. “Maar het was goed en zinvol om verhalen, best-practices en adviezen te horen van mede-ondernemers uit verschillende branches. En met elkaar flink te brainstormen. Het leverde mij extra vragen op waar ik nu zelf antwoorden op moet gaan zoeken. Zoals: ‘als je impact wilt maken op jongeren, wordt de reis dan niet veel meer het middel in plaats van het doel?’ of ‘zijn docenten wel de echte doelgroep of kun je daarboven gaan hangen om veel meer vanuit een pull-strategie te werken in plaats van bottum-up te pushen?’. Verder confronteerde een van de deelnemers mij met de why-vraag, ofwel: waarom moet de organisatie veranderen? En hij bleef maar doorvragen. ‘Waarom? Waarom?’. Dat bleek niet zo eenvoudig om daar keer op keer een antwoord op te geven. Simpel gesteld, als het je het waarom niet goed kunt verkopen, moet je er ook niet aan beginnen.”

 

Enkele ‘organisatieveranderingstips’ die de Denktank-sessie heeft opgeleverd:

 

Tip 1: Zorg dat je droom breed gedragen wordt binnen de organisatie

Je droom realiseren, kan niet zonder draagvlak binnen je organisatie. Zorg dat je medewerkers dezelfde droom nastreven. Maak ze deelgenoot van je plannen. Enthousiasmeer ze. Maak duidelijk wat je stip aan de horizon is. Zolang dat niet voldoende duidelijk is, krijg je allerlei weerstanden en bezwaren die ruis veroorzaken. Dan ben je dus al bezig met het wat en hoe, zonder dat de ‘why’ heel duidelijk is.

 

Tip 2: Zorg voor kartrekkers met overtuigingskracht

Hoewel het streven moet zijn om je medewerkers dezelfde droom te laten nastreven, is het bijna ondoenlijk om het hele team tegelijk enthousiast te krijgen. Veel medewerkers zijn nu eenmaal niet bezig met marktontwikkelingen en toekomstvisies. Als je alle medewerkers in een keer wilt betrekken, werkt dat eerder remmend dan stimulerend. Zorg daarom voor kartrekkers binnen je organisatie die dankzij hun overtuigingskracht en enthousiasme de rest vanzelf mee omhoog trekken, zodat ze in de vervolgfase kunnen aanhaken.

 

Krachtige mix levert creatieve oplossingen op

Voor Ellen breekt een drukke periode aan. “Onze nieuwe site wordt in september gelanceerd. Dan moeten we al stappen hebben gemaakt. Op de site komen ook verhalen te staan over onze impactvolle schoolreizen. De Duik in het diepe ‘Denktank’ is een krachtig medium en heeft niet alleen inspiratie opgeleverd, maar ook nog eens geld uitgespaard. Ik hoef nu geen duur coachingstraject meer te regelen. Maar helemaal alleen kan ik het ook niet. Daarom heb ik een extern bureau in de arm genomen om de cultuurverandering te realiseren, en dan vooral gericht op talentontwikkeling bij de individuele medewerkers. Daarnaast is kennisdeling met mede-ondernemers een prima leerschool gebleken. Alles bij elkaar vormde de ‘Denktank’ een krachtige mix van ondernemers en verschillende expertises die samen inspiratie en creatieve oplossingen opleverden. Het bevestigt maar weer eens hoe leuk mensen het vinden om te helpen. Vanzelfsprekend hou ik de deelnemers en de rest van Directeuren Netwerk op de hoogte van de ontwikkelingen.”

 

In het tempo van de hedendaagse innovatie, vervullen wij de behoefte aan inspiratie en sparring doormiddel van kwalitatieve en kleinschalige bijeenkomsten voor directeuren.