Op 30 september was DNN te gast bij Han Mesters, Directeur Zakelijke dienstverlening in het hoofdkantoor van ABN AMRO op de Zuidas in Amsterdam.
Naast de 150 door DNN jaarlijks georganiseerde inspirerende lunchbijeenkomsten, is deze namiddag sessie ingepland om met een select gezelschap eens door te denken over de nieuwe economie en de nieuwe werknemer in de toekomst.

Han Mesters heeft zijn brede visie op economische ontwikkelingen, hoe wel of niet meebewegende organisaties en werknemers daarmee omgaan en met welk gevolg, met ons gedeeld. Enkele marktvoorspellingen daarin meenemend kwamen we in een gezamenlijke brainwave tot een geëvolueerd (naar Darwin) economisch toekomstbeeld.

Wat kwam er allemaal ter sprake?
Er is gesignaleerd dat er een kans bestaat dat de grote instituten, zoals de bancaire wereld, zullen versplinteren als ze niet in staat zijn om mee te bewegen op de golf van veranderingen die zowel op economisch gebied als in onze kijk op werk plaatsvinden. De managers en werknemers die het meeste moeite hebben om mee te bewegen, zijn degene die vasthouden aan de traditionele kijk op (financiële) resultaten. Persoonlijk gewin en status staan daar vaak in voorop. Het resultaat kan zijn dat er een soort van Mad-Max scenario plaats vindt, waarin door een domino effect van beslissingen/gebeurtenissen een totale versplintering van de wereldeconomie wordt gegenereerd.

Maar wat kenmerkt dan de werknemers die wèl bereid zijn om mee te bewegen?
Zij zijn vaker op zoek naar flexibelere werkvormen en zingeving in werk. Liever werken ze parttime en vullen overige tijd op met zinvol vrijwilligerswerk of persoonlijke ontwikkeling. Daarbij proberen ze om op een andere manier in hun levensbehoefte te voorzien door bijvoorbeeld ruilhandel van goederen en/of diensten.

De nieuwe economie is gebaseerd op samenwerken in co-creatie. Wendbaarheid van de onderneming is een must. Mensen worden ingehuurd wanneer ze nodig zijn en ze verspreiden zo hun kennis over verschillende organisaties. In de toekomst zal de missie van de organisatie nog veel meer vanuit de ‘Waarom’ vraag geformuleerd moeten zijn. Waarom doen organisaties wat ze doen, wat is hun doel? Dat is hetgeen wat werknemers zal doen besluiten om voor je organisatie te willen werken.

Afsluitend heeft de groep unaniem ervaren dat deze ‘brainwave’ veel indruk heeft gemaakt op de persoonlijke kijk op de toekomst. Optimisme en realiteitszin worden scherper tegenover elkaar gezet. We moeten vooruit en mogen ons niet laten inhalen door de toekomst. Er is ook bereidheid en animo om samen te werken en de nieuwe generatie te faciliteren.

Tot slot kregen we de presentatie over ‘The End Game’ van Raoul Pal op papier mee.
Raoul Pal verwacht de grootste bancaire crisis in de wereldgeschiedenis en beweert dat we niet veel opties hebben om deze te stoppen.
http://www.businessinsider.com/raoul-pal-the-end-game-2012-?op=1#ixzz3EpeDIzZo

In het tempo van de hedendaagse innovatie, vervullen wij de behoefte aan inspiratie en sparring doormiddel van kwalitatief en kleinschalige bijeenkomsten voor directeuren.

UITGELICHT //BLOG

Ons netwerk is continu in beweging.

Via deze inside pagina brengen we graag verhalen van onze eerdere evenementen onder de aandacht. Het doel is simpel: u vertellen wat er nu gebeurt aan die lunchtafel, u inspireren en proberen verder te brengen.