Foto: H. van Cooten
Foto: H. van Cooten

Een oud-collega, net gestart met een nieuwe baan, vertelde mij dat ze al na een paar dagen iets opvallends opmerkte. Haar nieuwe collega’s vloekten vaak. Ik vroeg haar: ‘Heb je enig idee waar dat vandaan komt?’ Wat bleek, de directeur vloekte ook vaak. Precies. De directeur heeft dus invloed, maar hoe zorg je voor de juiste invloed?


Afspraken wél nakomen

Een van de grootste ergernissen van directeuren is dat medewerkers hun afspraken niet tijdig nakomen. Hierdoor lopen projecten uit, komen onderwerpen te laat op het directie-overleg, of krijgen klanten te laat hun producten. Je kunt het direct oplossen door je benadering en invloed die je uitoefent aan te passen. Het resultaat: 60% stijging in het nakomen van afspraken. Wat zou dat betekenen voor je organisatie in tijd en klanttevredenheid? Invloed is dé manier waarop wij impact hebben op het gedrag van anderen. De basis van die impact ligt in het feit dat je weet hoe mensen werken. Met andere woorden hoe ze denken en besluiten. Inclusief jijzelf.

 

95% van onze beslissingen zijn onbewust

Hoe mensen denken en besluiten ligt verankerd in ons brein. Je hebt het rationele deel dat plannen, organiseren en uitvoeren als taak heeft. Dat deel is voor 5% verantwoordelijk voor onze beslissingen. 95% van onze beslissingen nemen we onbewust. Het onbewuste deel bestaat uit het emotionele en besluitvormende brein. Het zogenaamde limbisch systeem dat de basis is voor al onze primaire behoeftes en instincten. Daar gebeurt het dus.

 

De focus op het verkeerde deel

Ons denken en besluiten zit dus in het onbewuste deel van ons brein. Alleen focussen wij vaak op het rationele brein als we mensen overtuigen. Veel minder effectief. Sta je daar bij alledaagse situaties bij stil? Bijvoorbeeld als je een afspraak maakt met je medewerker over een opleverdatum?

 

Het geheim

Het geheim zit in het feit dat je de medewerker de regie geeft om een keuze te maken. Maar in feite stuur jij natuurlijk zelf. De subtiliteit zit in het geven van de keuze. Mensen zijn dan sneller geneigd om aan de afspraak te voldoen omdat ze denken zelf de regie te hebben. 

 

Hoe doe je dat dan concreet?

De volgende keer dat je een afspraak met iemand maakt doe je het volgende: vraag niet om op vrijdag het document op te leveren, maar om dat tussen woensdag en vrijdag te doen. Daarmee zet je het onbewuste brein direct aan en krijg jij het document binnen de gevraagde datum.

 

Over drs. Chantal van den Berg

Drs. Chantal van den Berg, expert op het gebied van neuromarketing, vertaalt principes uit de neuromarketing naar bedrijfsvraagstukken. Ze laat bedrijven & hun medewerkers, netwerken, brancheorganisaties en onderwijsinstellingen via presentaties zien hoe je neuromarketing kunt toepassen op alle onderdelen van de bedrijfsvoering. Haar publiek bestaat uit directie en medewerkers met alle mogelijke soorten functies in een bedrijf, bedrijfseigenaren, ondernemers en studenten. Meer voorbeelden over bedrijfsperikelen voor directeuren komen terug in mijn presentaties over de praktische toepassing van neuromarketing.