Baudy Wiechers toont hoe de CONSENT-methode® leidt tot breed gedragen besluitvorming

 

Niet alleen maar praten over gelijkwaardigheid en het laten meebeslissen van medewerkers, maar vooral zelf ervaren hoe het is om binnen je organisatie besluiten te nemen op basis van consent. Dat was de insteek van de Duik in het Diepe-workshop ‘Effectief samenwerken met je team’ op 17 oktober in Utrecht. Acht leden van Directeuren Netwerk namen deel aan een serious game, ofwel: het Ger-Consentspel, waarbij iedereen, dus ook de stille boekhouder binnen een organisatie, de kans krijgt om zijn zegje te doen. Bedenker van het spel en van de C.O.N.S.E.N.T.-methode® is Baudy Wiechers, oprichter/eigenaar van Infini.nu en auteur van het boek ‘Besluit met consent’. Zij leidde het geheel in goede banen. “Het was een geslaagde bijeenkomst die veel positieve reacties opleverde van de deelnemers. Voor herhaling vatbaar dus.”

 

Waarom zou je werken volgens de CONSENT-methode? Directeuren en managers

zitten toch niet te wachten op eindeloze vergaderingen en eeuwigdurende werkoverleggen? Baudy: “Je wilt en moet soms snel beslissingen nemen. En dat kan ook gewoon. Er hoeft niet over ieder besluit vergaderd te worden. Het gaat om het creëren van een mindset en bewustwording binnen je bedrijf dat je samen dingen doet en ook samen voor elkaar krijgt. De CONSENT-methode is bedoeld om medewerkers meer betrokken te maken, te laten zien dat alle medewerkers gelijkwaardig zijn en dat dus iedere stem wordt gehoord en ieders bijdrage wordt gewaardeerd. Het zorgt ook voor meer zelfsturing en verantwoordelijkheid. Samenwerken is niet vrijblijvend. Ieder draagt zijn of haar steentje bij. Ook zorgt een goede afstemming dat een medewerker optimaal zijn werk kan doen. Uiteindelijk gaat het erom dat je binnen je bedrijf toewerkt van ‘ego naar eco’, ofwel: van ‘ik naar wij’. Dat zorgt voor blije medewerkers die zich gehoord en gewaardeerd voelen. En dat vertaalt zich weer naar een blije directeur!”

 

Inzichten

Tijdens de workshop werd er van de CONSENT-methode geproefd aan de hand van het Ger-Consentspel. De deelnemende directeuren verplaatsten zich daarbij in een fictieve setting, waarbij op een speelse manier afspraken werden gemaakt over het reilen en zeilen in Gers. Dat zijn Mongoolse tenten waar deze groep zogenaamd een paar maanden samen zou verblijven. “Er werden onder meer afspraken gemaakt over de slaapplek – wie slaapt waar met wie -, de indeling van de tenten en hoe je het verblijf in de tent plezieriger kunt maken. Iedere deelnemer mocht daarbij aangeven en motiveren waarom hij of zij bepaalde keuzes maakte en hoe dit alles te vertalen naar breed gedragen besluitvorming. Er werd gespeeld volgens de ‘CONSENT-gespreksetiquette’. Dat alles leverde leuke situaties, maar vooral inzichten op bij de deelnemers om op een andere manier besluiten te nemen dan ze normaal gewend waren. Deze manier van overleggen kun je dus ook toepassen in de dagelijkse praktijk, bijvoorbeeld bij salarisbesprekingen, het functioneren van medewerkers, etc.”, aldus Baudy.

 

Tips om effectiever samen te werken

Volgens Baudy werkt de CONSENT-methode alleen als je als directeur of als management ook echt de wil hebt om op basis van gelijkwaardigheid en met consent afspraken te maken en besluiten te nemen. “Vanuit Infini.nu geven we trainingen in het vaardig worden en toepassen van de methode. Zelf blijven we de methode ook ontwikkelen om deze continu te optimaliseren. Of ik nog tips heb om effectief samen te werken en met consent besluiten te nemen binnen je bedrijf of team? Jazeker. Start eens met de ‘CONSENT-gespreksetiquette’ in een overleg of vergadering:

  • Iedereen komt aan de beurt;
  • Val elkaar niet in de rede;
  • Alleen vragen stellen ter verduidelijking;
  • Geen discussie;
  • Ga door met de gespreksrondes, totdat alles is gezegd.

En kijk ook eens naar je eigen rol en je functioneren op het gebied van gezamenlijke besluitvorming. Je zult merken dat meer verantwoordelijkheden voor medewerkers, al dan niet binnen zelfsturende teams, zorgen voor meer werkplezier en belangrijker nog: het komt de productiviteit en dienstverlening ten goede.”

In het tempo van de hedendaagse innovatie, vervullen wij de behoefte aan inspiratie en sparring doormiddel van kwalitatieve en kleinschalige bijeenkomsten voor directeuren.