Kan de tent zonder de vent? Die vraag stond centraal tijdens de Duik in het Diepe-bijeenkomst van Directeuren Netwerk op 9 februari in Eindhoven. Gastheer was ICT Insight. Zij hebben met succes het Cashflow Kwadrant van Robert Kiyosaki toegepast en plukken daar dagelijks de vruchten van. “Hoewel het soms lastig is om los te laten, geven wij onze medewerkers alle ruimte om zelf beslissingen te nemen en zich als mede-ondernemers te ontpoppen. En dat werkt. Voor henzelf, maar zeker ook voor onze klanten”, zegt Richard Hempelman, mede-eigenaar van ICT Insight. De deelnemers aan de bijeenkomst wilden daar natuurlijk alles over weten. Wij geven de vragen én antwoorden.

 

Wat is het Cashflow Kwadrant? En wat levert het op?

“In het Cashflow Kwadrant heb je een arbeidsmarkt/(inkomens)onderverdeling met aan de linkerkant employees (werknemers) en self employed-mensen (zzp’ers) en aan de rechterkant business owners (eigenaren) en investors (investeerders). Kort door de bocht komt het erop neer dat je zo snel mogelijk naar de rechterkant moet verschuiven, als je daar nog niet bent. Daar bevinden zich namelijk de mensen die inkomen genereren (grotendeels) onafhankelijk van hun eigen inspanning. Toen ik de boeken las van Kiyosaki kwam ik tot de conclusie dat ik in het ‘verkeerde’ kwadrant zat. Dat moest dus anders. Daar ben ik mee aan de slag gegaan. Persoonlijk door te investeren in vastgoed en aandelen en bij ICT Insight door in kaart te brengen hoe ik mijn bedrijf wilde laten draaien en welke waarde(n) we toe moeten voegen aan de business van onze klanten”, zegt Richard.

 

Waarde toevoegen aan klanten? Hoe doe je dat?

Ik dacht dat mijn bedrijf ICT levert aan andere bedrijven. En dat is natuurlijk ook zo. Maar door de kwadranten van Kiyosaki kwam ik tot een andere conclusie: ik stel andere ondernemers in staat om hun ICT in het B-kwadrant te plaatsen. ICT is namelijk beslist geen kostenpost, maar een investering die je kunt laten renderen in je bedrijfsvoering. Dit doe je door ICT waarde te laten creëren voor je eindklanten. Het Cashflow Kwadrant helpt ons bij het voeren van gesprekken met onze klanten over hun klanten. Voor bedrijfseigenaren is dat, hoewel zij zich persoonlijk in het B-kwadrant bevinden, vaak een eyeopener. Echter, ICT is vaak ondergebracht bij E-mensen (medewerkers) of S-mensen (zzp’ers). Met als reden: ICT in eigen beheer lijkt veiliger en goedkoper, ofwel; we doen het liever zelf. Dit is schijnveiligheid en een grote belemmering voor je bedrijfsvoering. Want je wilt als eigenaar in het B-kwadrant juist je IT naar een hoger niveau brengen, om te oogsten en te innoveren, en niet geconfronteerd worden met de ‘medewerker-mentaliteit’. Het gaat hier dus om lef tonen en durven te investeren. Bij ICT Insight zien we ons dan ook eerder als IT-opvoeders dan verkopers. Wij helpen onze klanten graag om in het B-kwadrant te komen en te blijven”, aldus Richard.

 

Weg met de medewerker-mentaliteit! Ook zonder de vent draait de tent!

“Om je bedrijf rendabeler te maken en te laten groeien, is het goed om medewerkers meer betrokken te maken, meer hart voor de zaak te laten hebben en ze ook meer verantwoordelijkheid te geven. Dat kan door meer aandacht aan ze te schenken, waardering te uiten of extra inspanningen extra te belonen. Maar het gaat er ook om dat ze de medewerker-mentaliteit helemaal loslaten en zich meer ontpoppen als mede-ondernemer met meer zeggenschap en beslissingsvrijheid. Dat hebben wij ook gedaan. Ik hoef als eigenaar niet iedere komma te controleren. Onze medewerkers zijn proactief. En dat proactieve ondernemende gedrag is precies wat nodig is voor groei. Door medewerkers ondernemender te maken vinden onze diensten sneller hun weg naar de markt, omdat er dan niet steeds een directeur of leidinggevende tussen hoeft te zitten. Dat levert tijdwinst en en daarmee ook kostenbesparingen op. Onze medewerkers laten dagelijks zien dat de tent zonder de vent, ik dus, kan.”

 

In het tempo van de hedendaagse innovatie, vervullen wij de behoefte aan inspiratie en sparring doormiddel van kwalitatieve en kleinschalige bijeenkomsten voor directeuren.