In de eerste weken van 2019 zijn Dorine, Jorrit en Peter op tournee gegaan om de ambities van DNN voor 2019 te bespreken met de leden. Op het ‘naked stage’ stonden Dorine en Peter in de spotlights en vertelden onder begeleiding van Marc van Versendaal en Marco van Opijnen hoe in 2018 de basis is gelegd voor een kickstart in 2019. Ja, het was een openhartig gesprek. Hieronder lees je wat leden van DNN mogen verwachten komend jaar: Focus op de kwaliteit en het faciliteren van gesprekken om directeuren persoonlijk en zakelijk te laten groeien.

Zoals we van Dorine gewend zijn, lichtte zij tijdens de bijeenkomsten in januari openhartig toe hoe 2018 een transitiejaar voor DNN is geweest. “Achter de schermen hebben we een aantal bewogen jaren achter de rug. DNN groeide niet zoals wij het ons ten doel hadden gesteld. Dus moesten we stappen ondernemen om te achterhalen waardoor dat kwam en wat er nodig is om wel te kunnen groeien. De eerste stap was de overname van DNN door Open Business Leaders (OBL). We hadden hierin geen betere partner kunnen vinden. OBL is sterk op de achtergrond. Het ondersteunt ons met een solide organisatie en geeft ruimte aan het DNN-team om te blijven doen waar ze goed in is. Zo kunnen wij een betere versie van onszelf en van DNN maken.”


DNN: een sterk concept

“De tweede stap”, zo vervolgt Peter, “was om te temperaturen waar we stonden met DNN en hoe we onze business verder kunnen ontwikkelen. Uit dat onderzoek bleek vooral dat we goed zijn in wat we doen, namelijk het organiseren en faciliteren van gesprekken in een inspirerende maar vooral ook veilige en betrouwbare setting. En dat we daar niet te veel aan moeten veranderen. Door het onderzoek beseffen we dat de tafelvoorzitters een cruciale rol spelen in de sfeer aan tafel. We blijven investeren in de vaardigheden van onze groeiende poule tafelvoorzitters. Zodat de kennis en kunde nog meer aansluiten op onze drijfveren.”

 

Wat mag je van DNN verwachten in 2019?

2018 als transitiejaar. Dat brengt beloftes voor 2019. Peter: “De focus ligt op de leden. Voor jullie willen we wat we doen, nóg beter doen. We blijven ondernemende directeuren faciliteren om een beter(e) mens/versie van zichzelf te maken, zodat ze op persoonlijk en zakelijk vlak kunnen groeien. Hierbij staan wij aan de zijlijn, zijn wij de stille supporters die daar waar we een kans zien bijdragen aan jullie groei”.

Dit houdt in dat ons programma niet verandert en de intimiteit van de sessies blijft ook zoals die is, zodat een veilige omgeving geborgd is. We gaan wel het volgende veranderen:

  • We gaan samen met de tafelvoorzitters trainen op moderator skills en op inhoud. Met inhoud doelen we hiermee op zaken als wat gebeurt er in de markt, welke trends zien we. Deze input kunnen zij jullie dan aan tafel meegeven om de beste beleving te borgen.
  • We gaan in de sessies verschillende werkvormen toepassen. Daarmee kunnen we meer variatie en diepgang in de sessies realiseren.
  • We gaan met input van jullie meer verbinden op doelgroep of kenmerk. De Duik in het Diepe wordt nog meer een verdiepende duik die alleen toegankelijk is voor deelnemers uit een bepaalde doelgroep, branche of met een bepaald kenmerk.

 

Ambities ten aanzien van groei

“Ons plan is om in 2019 te focussen op de kwaliteit van DNN. Dit houdt in dat we vooral organisch willen groeien. Mooie inhoudelijke events op goede locaties met de juiste begeleiding en directeuren aan tafel. Groei in kwantiteit is daar een vervolg van”, aldus Peter.


DNN Team 2019

De vertrouwde gezichten blijven ook in 2019 de vertrouwde gezichten. Achter de schermen verandert er wel iets. Zo zal Peter verantwoordelijk zijn voor de operationele zaken en zal Dorine hier afstand van nemen. Dorine zal op de achtergrond inhoudelijk verbonden blijven en regelmatig aan tafel zitten als voorzitter. Jorrit blijft betrokken zoals hij dat nu is.