(Geannuleerd) Special: Werving & Selectie

In samenwerking met DN lid Leonie van Dinten (Bascole) organiseren we de special: Werving & Selectie

Let op: Deze special is inclusief diner.

Werving & selectie: het B-O-O-M effect 

Hoe ziet jouw werving en selectie (W&S) procedure er uit? Is die standaard voor iedereen? Hoe beoordeel je CVs? Heb je veel verloop of een hoog ziekteverzuim? Hoe vindt en hou jij goed personeel? Aan welke knoppen draai jij als directeur? Hoe doen anderen dit?

De hamer van Heidegger

Je kunt een hamer proberen te beschrijven door iets te zeggen over de kop en de steel.

Je kunt eindeloos veel verschillende koppen definiëren: naar materiaal, grootte en gewicht.

Dit geldt ook voor de steel.

Je kunt al die koppen en stelen combineren.

Je kunt eindeloos veel verschillende situaties definiëren en voorschriften ontwikkelen in welke situatie je welke hamer moet gebruiken. En in al die gevallen zeg je lang niet zoveel over de hamer ten opzichte van de smid die een hamer pakt en gebruikt.

In het gebruik van de hamer in wisselwerking met de omgeving komt de essentie van de hamer tot uitdrukking, niet in het steeds nauwkeuriger specificeren van kenmerken.

Dit voorbeeld typeert hoe het vaak in sollicitatieprocedures, CV’s en functiebeschrijvingen gaat. Pas tijdens het ‘doen’ in een werkomgeving wordt echt duidelijk of iemand past. Wisselwerking tussen mensen en hun leef- en werkomgeving komt maar heel weinig aan bod bij W&S. We maken veel gebruik van taal, ook in filmpjes met ‘talking heads’. Juist omgevingen waarin je bent (geweest) zijn van grote invloed op gedrag, creativiteit, effectiviteit en ontwikkeling. Dat zit onbesproken verstopt in taal, ordeningen en handelen.

B-O-O-M

Een wetenschapper vertelt over Indianen bij wie hij onderzoek deed. Hij leerde hun letters. Die regen zich aaneen tot woorden. Zodra hij zo’n geschreven woord gebruikte als afbeelding van iets uit hun omgeving, begonnen de Indianen te protesteren. Dat woord voor díe boom? Belachelijk.

Ze ervoeren het als ontkenning van de identiteit van die boom. Die is immers met alles verbonden, daar op die plek, met die gestalte, die leeftijd, die geschiedenis. Ze is voedsel voor dit en dat dier. Ze geeft schaduw en is voeding voor die planten. De wisselwerking van die boom met haar omgeving, hoe ze reageert op seizoenen, licht, vogels die af en aan vliegen, zeggen iets essentieels over die boom, kunnen niet in het woord ‘boom’ op schrift worden gevangen.

Het woord boom generaliseerde, terwijl het in hun omgeving nou net om de specifieke wisselwerking van die boom ging.

We gaan tijdens deze special in op taal als diagnosemiddel, het verschil tussen wat mensen zeggen en doen en invloed van verschillende omgevingen waarin je sollicitanten ontvangt. De idee is om tijdens deze special aparte aandacht aan generaliserende ‘containertaal’ te schenken en hoe je de eronder liggende betekenis uit kunt zoeken.

Praktische info

Deze verdiepende special is als “working dinner” rondom de spits vorm gegeven. We starten om 16:00 uur (ontvangst vanaf 15:45 uur), rond 18:00 uur wordt er een maaltijd geserveerd en daarna gaan we verder tot ongeveer 20:00 uur. Voor de maaltijd starten we op de gebruikelijke manier met een kennismakingsrondje, waarna we meer de inhoud ingaan. Na de maaltijd pakken we praktische vragen op die voor en tijdens het eten verzameld zijn.

Parkeren: Havenweg, Wijk bij Duurstede