Online Special: “Ik wil graag verduurzamen, maar hoe doe je dat en waar begin je?”

Datum: 25 juni 2021 - 09:00
Locatie: Online

Als er één ding duidelijk is, dan is het dat we – zeker als ondernemers flinke stappen moeten – en niet onbelangrijk willen zetten – om te verduurzamen. Voor onze kinderen, voor de samenleving maar ook omdat klanten dat van ons verlangen – van grote tot kleine bedrijven. 

Dit speciale online event wordt georganiseerd door het DutchCenter4Growth (DC4G). Een groep van twintig experts richt zich vanuit het DC4G op het realiseren van ondernemers ambities op het gebied van duurzaamheid, digitalisering en groei.

Wat haal je er uit?

We starten met het een plenaire deel. Het onderwerp is breed en op basis van deze inleiding geven we je een goed beeld van wat wij onder “duurzaamheid” verstaan op basis van een concreet ondernemers praktijk verhaal.

Vervolgens maken we in drie parallelsessies een ’deep dive’ op basis van praktijkcases:

  1.       “Hoe kun je als ondernemer door te digitaliseren resultaten boeken op het gebied van verduurzaming?” De experts van het DutchCenter4Growth laten aan de hand van praktische voorbeelden zien hoe je dit als ondernemer relatief snel en eenvoudig kunt toepassen.
  2.        “Wat zijn naast digitalisering nog andere concrete en in de praktijk goed uit te voeren verduurzaming mogelijkheden?” De experts laten andere voorbeelden zien.
  3.       “Hoe kan je je groeiambities beter en sneller realiseren door te verduurzamen?” De experts laten dit  aan de hand van voorbeelden zien en passen toe hoe je door te verduurzamen je groei versnelt.

Er zijn twee rondes van parellelsessies, dus je kunt twee sessies – naar eigen keuze – volgen.

Praktische informatie

09.00  Welkom en introductie

09.10  Plenaire deel – Een praktisch ondernemers verhaal “Wat betekent duurzaamheid voor mij in de praktijk”

09.30  Korte pauze

09.40  Parallelsessies 1e ronde

  1.       Praktijkcases digitalisering
  2.       Praktijkcases duurzaamheid
  3.       Praktijkcases realiseren groeiambities

10.00  Korte pauze – wisselmoment

10.05  Parallelsessies 2e ronde

  1.       Praktijkcases digitalisering
  2.       Praktijkcases duurzaamheid
  3.       Praktijkcases realiseren groeiambities

10.25  Plenaire afsluiting

10.30  Afsluiting en mogelijkheden voor vragen

Over het DutchCenter4Growth

GROEIEN MET JE MARKT, KLANTEN, ORGANISATIE, PROCESSEN EN MEDEWERKERS

We bevinden ons in een uitdagend ondernemersklimaat dat sterk verandert en zal blijven veranderen. We zien dat veel ondernemers op een kruispunt van keuzes staan die ingewikkeld zijn. Maar deze keuzes kunnen ook doorslaggevend zijn voor het voortbestaan van het bedrijf.
Daarom wil je geen oplossingsmogelijkheden over het hoofd zien of een verkeerde richting te kiezen. Het DutchCenter4Growth onderscheidt zich door met de verschillende experts meer  – zo niet alle – aspecten van ondernemers keuzemogelijkheden te wegen. We benoemen concrete voor- en nadelen en valkuilen. We presenteren de beste alternatieven voor jouw bedrijf. Het DutchCenter4Growth heeft een uniek team van door de wol geverfde ondernemer-experts en hanteert een effectieve methode om de juiste keuzes te maken. Deze methode wordt samen met de ondernemer en zijn bedrijf gerealiseerd en heet ‘Road2Transition’.

Is dit voor mij?

Deze bijeenkomst is toegankelijk voor ondernemers, managers en/of sleutel functionarissen van bedrijven die ambities voor verduurzaming hebben en zich breder willen oriënteren en/of praktische voorbeelden willen zien. Iedereen die meer wil weten over duurzaamheid & ondernemerschap is van harte welkom!